top of page
שירותים והרצאות

הרצאות פרקטיות
בגובה העיניים

כל ההרצאות שלי מבוססות על תיאוריית הטיפול ההתנהגותי קוגנטיבי (CBT).
ההרצאות הן מאוד פרקטיות ומאפשרות שיפור ברווחה הנפשית באופן מיידי.
בסיום ההרצאה כל אחד מהמשתתפים מקבל תקציר עם הסבר מפורט על תוכן ההרצאה.  
ההרצאות נמשכות כשעה ונערכות פרונטאלית בכל רחבי הארץ או בזום.
כלל ההרצאות מותאמות לקהל היעד:
מנהלים / משאבי אנוש (HR) / צוותים מקצועיים/ צוותי חינוך והוראה/
חוגי בית לקבוצות/ הדרכות הורים קבוצתיות וכו'.

הרצאה זה נחמד,
הרצאה שמשפרת את הרווחה הנפשית זו השקעה לטווח רחוק!

Anchor 1
bottom of page