top of page

ניהול קונפליקטים במקום העבודה

בכל מערכת יחסים, הן בבית והן בעבודה, אנו מתמודדים עם קונפליקטים בין אישיים.
הבעיה מתחילה כאשר הקונפליקט לא מתנהל נכון ולא נשמר הכבוד ההדדי.
לאורך השנים אנחנו לומדים מהסביבה שלנו (משפחה, עמיתים לעבודה וחברים) את הדרך להתמודד עם אותם הקונפליקטים אך מה קורה כאשר הדרך אינה נכונה?
עובדים אשר יודעים לנהל קונפליקטים בין אישיים בצורה טובה, יוצרים סביבת עבודה נעימה, הם בעלי תחושת מסוגלות גבוהה להתמודד עם קשיים ובעלי רווחה נפשית טובה.
בהרצאה זו אלמד כלים פרקטיים אשר ישמשו את המשתתפים ברמה היומיומית וישנו לחלוטין את השיח בתוך מקום העבודה.

bottom of page