top of page

התמודדות עם חרדות

רוב האנשים סביבכם (במיוחד במקום העבודה) לא יספרו לכם שהם חוו/ חווים חרדה מאחר והם חוששים שהתוודות זו עשוייה להשפיע על מה שהסביבה והמנהל/ת חושבים עליהם.
חרדת החמצה (FOMO), חרדה מעמידה מול קהל, חרדה מעימותים וחרדה חברתית הן רק חלק מהבעיות איתם מתמודדים אנשים במקום העבודה, דבר אשר משפיע על טיב עבודתם ורווחתם הנפשית.
מחוץ למקום העבודה אנשים חווים חרדות הקשורות לבריאות, חרדת טיסות, חרדה חברתית (בזוגיות או מפגשים חברתיים), חרדות מבחנים ועוד.
במהלך ההרצאה נלמד מהי חרדה, איך להתמודד איתה נכון ואיך לסייע כשאנחנו רואים מישהו מתמודד עם התקף חרדה.
הרצאה זו יכולה להיות מותאמת לחרדה ספציפית עליה תרצו שנרחיב.
בנוסף ניתן למקד את העיסוק בהרצאה זו בנושא ילדים ועזרה בהתמודדות שלהם עם חרדות. 

bottom of page