top of page

כלים להורים חדשים

כאשר עובד נכנס לעבודה חדשה עושים לו תהליך "חפיפה";
נותנים לו תקופת התנסות וישנה הבנה ברורה כי הוא זקוק לליווי צמוד עד שיכיר את המקצוע.

עובד אשר נכנס לתפקיד "הורה" הוא צריך להיות פנוי ללמידה חדשה של תפקיד שילווה אותו כל חייו.
כאשר מקום העבודה מעניק להורה את האופציה ללמוד את תפקיד ההורות הוא למעשה שם דגש על הרווחה הנפשית של העובד. הורה אשר יש לו את הכלים להתמודדות עם התפקיד החדש הינו הורה אשר יצליח לשלב בצורה טובה בין שתי ה"משרות" שלו.
המשרה בבית ובעבודה.
ההרצאה מתאימה להורים טריים ולהורים שבדרך.

bottom of page