top of page

על מה לשים דגש כשמתחילים עבודה חדשה?

Starting a New Position

בשעה טובה! התחלתם עבודה חדשה. על מה כדאי לשים את הפוקוס בימים הראשונים? מה יגרום לכם לתחושה נוחה במהירות האפשרית?


התשובה החד משמעית שלי היא – אנשים.


תפנו את תשומת הלב שלכם לשמות של העובדים סביבכם ותשתדלו לזכור אותם.

אפילו תרשמו לעצמכם בפנקס שמות של אנשים והתפקידים שלהם.

אנשים אוהבים שקוראים להם בשמם. אנשים מרגישים שהם מספיק חשובים ורלוונטיים אלייך אם השקעת זמן לזכור אותם. כאשר את/ה פונים אל אדם בשמו אתם יוצרים קרבה רגשית.


הקרבה הזו, היא תחושת המוכרות שתתחיל להיווצר. זה ימשיך לחיוך במסדרון ואח"כ גם לאמירת "שלום" מנומסת.

ולאט לאט מקום העבודה יהפוך לפחות זר ויותר בטוח. תחושת הביטחון אשר תתחזק עם הזמן תשפיע גם על מידת המקצועיות שלך, הערך העצמי והרווחה הנפשית.


אז לא צריך לזכור את השמות של כוווווולם! תתחילו בסביבה הכי קרובה ולאט לאט תגדילו את המעגל. כך תגדל גם תחושת הביטחון. פשוט ועובד. תנסו!

Hozzászólások


bottom of page