top of page

טעויות חשיבה ואיך משנים אותן?

רוצים לראות איך שינויים קטנים עושים הבדל גדול?
זו ההרצאה בשבילכם.

לפי הגישה ההתנהגותית קוגנטיבית (CBT) על מנת להצליח ליצור את השינוי לו אנו מקווים עלינו ליצור שינויים הן התנהגותיים והן קוגנטיביים. 

אם נבחן את צורת החשיבה של כולנו נזהה הרבה מאוד טעויות חשיבה אשר מבטאות צורת חשיבה לא רציונאלית ואף לעיתים קטסטרופאלית. 
בהרצאה זו נלמד מהן טעויות החשיבה הנפוצות, מה המשמעות שלהן בחיינו וכיצד ניתן לשנות אותן.
זו הרצאה מאוד פרקטית אשר לאחריה אתן תזהו את טעויות החשיבה של עצמכם ושל כל הסובבים אתכם. 

bottom of page